AEROSOLS

توضیحات

HEAVY DUTY DEGREASER
چربی زدای چند منظوره است برای از بین بردن چربی ودوده در سطوح مختلف استفاده می شود.در بطریهای 400 گرمی موجود است.