AIR COOLED TWO STROKE

توضیحات

این روغن مرغوب در موتورهای دوزمانه در موتورهای دوزمانه هواخنک مانند ماشین چمن زنی، علف زن، اره زنجیری و سایر موتورهای مشابه به کار می رود. برای موتورهای آب خنک یا دریایی مناسب نیست.
بسته بندی
در ظروف 1 لیتر،5 لیتر،20 لیتر و 205 لیتر موجود است.

مشخصات فنی

• API TC, TB, TA
• JASO FC