COMP-R 30, 40, 50, 70

توضیحات

توضیحات
این محصول با همه سوختهای جاده ای و سوختهای مسابقه از قبیل اوگاز،نیترومتان و متانول سازگاری دارد . زینک و افزدونی های ضد سایش موجود در این روغن باعث محافظت کامل از موتور در انواع خودروها می شود.
بسته بندی
در بسته بندیهای مختلف موجود است.

مشخصات فنی

ویسکوزیته SAE :
COMP-R 30 = 5W-30, COMP-R 40 = 10W-40, COMP-R 50 = 25W-50, COMP-R 70 = 25W-70

SN/CF