GREASE GUN

توضیحات

توضیحات
HD pistol grip grease gun با سرپمپ آلومینیومی با حداکثر فشار خروجی 8000 PSI می باشد.برای استفاده در کارتریجهای گریس 450 گرمی پیشنهاد می شود .