GREEN KLEEN HAND CLEANER

توضیحات

این محصول برای تمیز کردن پوست دستها استفاده می شود . چربی،گریس و دیگر آلودگیها بر روی پوست را از بین می برد .
بسته بندی
• 20lt