GULF HARVESTER FLUID VG 46 & 68

توضیحات

این محصول با استقامت در دما و پایدار برشی بسیار بالا مناسب استفاده در شرایط محیطی سخت است مانند دروگرهای نیشکر Austoft وCameco. پایداری برشی ،ویسکوزیته پایدار ،حداقل اکسیداسیون و پایداری حرارتی بالا از ویژگیهای این روغن است.
بسته بندی

20 لیتر و 205 لیتر موجود است.

شرکت گلف وسترن اویل استرالیا GW

شرکت گلف وسترن به جهت استفاده از مواد اولیه و ادتیوهای با استاندارد تایید شده API و روغن های پایه اوریجینال، خود را به عنوان تولید کننده تایید شده بالاترین کیفیت روغن های صنعتی در بازار داخلی استرالیا و بازارهای صادراتی معرفی میکند.