HYDRAULIC FOOD GRADE FULL SYNTHETIC

توضیحات

این محصول سنتتیک که دارای کیفیت بسیار بالایی است، برای کاربرد درماشین آلات صنایع غذایی توصیه می شود
بسته بندی :20 لیتر و 205 لیتر