LONG LIFE COOLANT RED

توضیحات

یک محصول تغلیظ شده با کیفیت برتر،عمر طولانی، ضد یخ ،ضد جوش است که با تکنولوژی carboxylate ساخته شده و در ساخت آن silicates, borates, phosphates, nitrites, Nitratesو amines به کار نرفته است. برای استفاده در موتورهای دیزلی ماشین آلات سنگین و خودرو مناسب است. در دو فرم تغلیظ شده و pre-mixed موجود است.
بسته بندی
5 لیتری ،20 لیتری و 205 لیتری