MARINE AND PREMIUM WHEEL BEARING MIXED METAL COMPLEX EXTREME PRESSURE GREASE

توضیحات

توضیحات
این گریس به طور خاص برای صنایع دریایی طراحی شده است. با صابون فلزی کمپلکس و بازدارنده های خوردگی تغلیظ شده و حتی استفاده از آن در محیطهایی که آب شور دارد به قطعات صدمه ای وارد نمی کند.تحمل لود و دمای بالا و ضد خوردندگی بودن باعث می شود در غلطک ها از جمله در تریلر قایق که به طور پی در پی در آب شور می رود گزینه مناسبی باشد.
بسته بندی
450 گرمی ،500 گرم