RED LITH TAK GREASE

توضیحات

رد لیت یک گریس پایه لیتیوم NLGI 2 کیفیت مرغوب است که با ادیتیوهای مختلف فرموله شده است و خاصیت کاهش لغزندگی دارد. مناسب برای استفاده عمومی، کشاورزی،تجهیزات خودرو و حمل و نقل است. در مواردی که لود و شوک زیادی وجود دارد مانند چکشها ،استفاده از آن پیشنهاد می شود.
بسته بندی
در ظروف 20 و55 کیلوگرمی بسته بندی می شود.