SPILL FIX OIL ABSORBENT

توضیحات

این روغن از محصولات ارگانیک ساخته شده است و در تمام محصولات نفتی و خنک کننده استفاده می شود. به آسانی پخش می شود و می تواند تا ده برابر وزن خود جذب کند. قابل تجزیه و مطابق با استانداردهای EPA است.
بسته بندی
15 لیتر و 50 لیتر