SUPER BLUE GREASE

توضیحات

سوپربلوگریس با پایه لیتیوم برای انواع مختلف یاتاقان چرخها با سرعت پایین و بالا و در مواردی که دما بالاست (مانند ترمز دیسک) لود پایین و شرایط محیطی سخت به کار می رود. مناسب برای تجهیزات صنعت کشاورزی،جابجایی خاک ،تجهیزات خودرو و حمل و نقل است.
بسته بندی
در بسته های 55 ،20،2.5 کیلوگرم و 450 گرمی موجود است.