TACWAY 68 & 220

توضیحات

این روغن در سطوح لغزنده استفاده می شود. با مواد افزودنی ضد سایش و نگهدارنده زنجیر فرموله شده است. در سطوح لغزنده،دستگاههای تراش ،ابزار و دیگر تجهیزاتی که با روانکارهای ضدخورنده کار می کنند پیشنهاد می شود.

بسته بندی
در ظروف 20 لیتر و 205 لیتر بسته بندی شده است.

مشخصات فنی

• ISO 68 & 220
• General EP