ULTRA DRIVE 90 SEMI-SYNTHETIC

توضیحات

توضیحات
ULTRA DRIVE 90 محصولی نیمه سنتتیک است که برای شرایط سخت و دمای بالا طراحی شده است.در قطارهای زیادی در محدوده شمال استرالیا تست شده است. در مواردی که ویسکوزیته 80W-90 و 85W-140 نیاز است می توان از این روغن استفاده کرد.به علت استحکام مولکولی خاصیت حفاظت ، پایداری حرارتی و طول عمربالایی دارد.

بسته بندی
در بسته بندی 20 لیتر و 205 لیتر موجود است.

مشخصات فنی

• SAE 90,
• SAE 90 GL-5,
• GL-4, ZF TE-ML 05A, 07A,
• 16B/C/D, 17B, 19B,
• MAN 342
• M-2, DAF (where GL-5 axle lubricants are recommended for use)
• Mack GO-J
• Renault (where GL-5 or MIL-PRF-2105E axle lubricants are recommended for use)
• MIL-PRF-2105E
• Scania STO 1:0
• Arvin Meritor 0-76-A/B/D
• IVECO