VACUUM PUMP OIL

توضیحات

توضیحات
VACUUM PUMP OIL یک نوع روانکار VG 68 است که در بسیاری از پمپهای وکیوم از جمله در یخچالها و چاپگرها به کار می رود.در تولید آن از ادیتیوهای آنتی فوم استفاده شده است و در شرایط بسیار سخت مانع ایجاد فوم می شود.
بسته بندی
در ظروف 20 لیتر و 205 لیتر بسته بندی می شود.