WATER BASED DEGREASER

توضیحات

واتر بیس برای ماشینهای سنگین طراحی شده و تمیز کننده قوی چربی و روغن در کاربردهای خانگی و صنعتی است .برای تمیز کردن وسایل نقلیه ،تریلر،معابر،ابزار و تجهیزات باغبانی به کار می رود.
بسته بندی
• 20lt
• 200lt